ห้องสัมมนา

บริการ

ห้องสัมมนา

ห้องประกายดาว

ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง ขนาด 100-300 ท่าน สถานสัมมนาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ประกอบด้วย LCD โปรเจคเตอร์จอยักษ์ สามารถรับได้ทุกระบบ ระบบแอร์ VRV ที่ทันสมัย เวทีขนาดใหญ่พร้อมไฟแสงสีสำหรับการแสดง

Prakaidao
meeting3
meeting2